PROJEKTI | Health Travel Latvia
email-icon info@healthtravellatvia.lv phone-icon +371 29214868
LATVIJAS VESELĪBAS TŪRISMA KLASTERIS
lv

PROJEKTI

Projekts Nr. 3.2.1.1/16/A/010 “Latvijas veselības tūrisma klasteris”

Klastera projekta mērķis ir veicināt ilgtspējīgu Latvijas veselības tūrisma nozarē darbojošos uzņēmumu, izglītības un zināšanu izplatīšanas organizāciju sadarbību, tādejādi palielinot to konkurētspēju veselības aprūpē un veselības tūrismā, un veicinot ārvalstu ceļotāju kopējo izdevumu Latvijā palielinājumu un augstas pievienotās vērtības produktu veidošanos.

2017.gada 9.februārī biedrība “Latvijas kūrortpilsētu asociācija” ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru parakstīja līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 3.2.1.1/16/A/010 “Latvijas veselības tūrisma klasteris” īstenošanu.

Projekts ilgst 48 mēnešus. Tā galvenās prioritātes ir komplekso produktu veidošana veselības un īpaši tieši medicīnas tūrisma jomā, izceļot piemēram, neauglības ārstēšanu, onkoloģisko saslimšanu ārstēšanu, acu operācijas, fleboloģiju, zobu protezēšanu un implantēšanu u.c., tirgus izpētes, vienota veselības tūrisma mārketinga plāna izstrāde, kopīgas Latvijas veselības tūrisma klastera biedru mārketinga aktivitātes ārvalstīs, ārvalstu medicīnas tūristu piesaiste, mājas lapas healthtravellatvia.lv attīstība, mārketings ārvalstīs caur internetu un sociāliem tīkliem, ārvalstu ārstu un veselības apdrošināšanas kompāniju pārstāvju uzņemšana, vienota kvalitātes sertificēšana sistēmas izstrāde un ieviešana visiem klastera biedriem, personalizētas medicīnas ieviešana biomedicīnā, ārstniecisko kosmētikas produktu izstrāde un citas aktivitātes.

Projekta kopējais budžets sastāda 485 874.42 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi ir 485 874.42 EUR. ERAF finansējums ir 85% no attiecināmajiem izdevumiem, attiecīgi 412 993.26 EUR un privātais finansējums sastāda 15% no attiecināmajiem izdevumiem, attiecīgi 72 881.16 EUR.

Latvijas veselības tūrisma klasteris ir izveidots zem biedrības “Latvijas kūrortpilsētu asociācija” 2012.gada martā. Tas ietver ļoti plaša pakalpojumu spektra veselības tūrisma komersantus, sākot ar valsts, pašvaldību un reģionālām slimnīcām, privātklīnikām, rehabilitācijas centriem, kūrortviesnīcām, beidzot ar tūrisma aģentūrām, izglītības un pētniecības iestādēm.

 

 

Latvijas Kūrortpilsētu asociācija ir viena no ProVaHealth (2017-2020) partneriem.

ProVaHealth subsīdiju līgums projekta (#R039) īstenošanai.

Interreg Baltijas jūras reģiona programma 2014.-2020.gadam atbalsta integrētu teritoriālo attīstību un sadarbību inovatīvākam, vieglāk pieejamam un ilgtspējīgākam Baltijas jūras reģionam. Partneri no Baltijas jūras reģiona valstīm vienojas sadarbībā pārnacionālos projektos ar mērķi risināt par kopīgas problēmas un izmantot iespējas. Programmas pamatā ir vienošanās starp ES dalībvalstīm Dāniju, Igauniju, Somiju, Latviju, Lietuvu, Poliju, Zviedriju un Vācijas ziemeļdaļām, kā arī partnervalstīm Norvēģiju, Baltkrieviju un Krievijas ziemeļrietumu reģioniem.

Programmu finansē Eiropas Savienība un apstiprina Eiropas Komisija.

ProVaHealth ir viens no 2017. gada maijā apstiprinātajiem 39 Interreg Baltijas jūras reģiona projektiem.

ProVaHealth veicina sadarbību starp veselības laboratorijām Baltijas jūras reģionā, kas testē jaunus produktus un tehnoloģijas reālās dzīves apstākļos. Projekta ietvaros tiek veikta labākās prakses apmaiņa, ar nolūku uzlabot laboratoriju uzņēmējdarbības modeļus un palīdzēt veidot atvērtu pieeju to pakalpojumiem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) visā Baltijas jūras reģionā, lai veicinātu inovācijas veselības jomā un veselības aprūpes jomas MVU ar pasaules potenciālu izaugsmi.

Dzīvo laboratoriju (Living Lab) galvenais aspekts ir produktu kopradīšana un eksperimentāla testēšana reālajā dzīvē, nodrošinot iespēju saņemt potenciālo klientu (pircēju) apstiprinājumu, saņemt praktiskas atsauksmes un klientu investīcijas produktu izstrādē. Šādā veidā dzīvās laboratorijas atbalsta uzņēmumus, dodot iespēju strauji komercializēt un izplatīt savas inovācijas un produktus pasaules tirgos. Baltijas jūras reģionā dzīvās laboratorijas pastāv vairākās veselības un labklājības jomās.

Kopējais ERAF atvēlētais budžets ir 3 022 842,70 EUR, ERAF līdzfinansējums veido 2 353 386,54 EUR un ES partneru ieguldījums veido 669 456,16 EUR. Latvijas kopējais partneru budžets ir 81 740 EUR.

                                   

Jurmala city council
Jomas Street 1/5,
Jurmala, LV - 2015
Phone.: +371 67147905
Fax: +371 67147901
e-mail: guntau@jpd.gov.lv

Executive director Gunta Ušpele
guntau@jpd.gov.lvRegistration details:
VAT Nr. LV40008131781
Bank: A/S Swedbank
SWIFT code: HABALV22
Bank Account: LV33HABA0551023531429

 

JAUTĀJUMS?

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.