Par asociāciju | Health Travel Latvia
email-icon info@healthtravellatvia.lv phone-icon +371 29214868
LATVIJAS VESELĪBAS TŪRISMA KLASTERIS
lv

Par asociāciju

Biedrība “Latvijas kūrortpilsētu asociācija” ir dibināta 2008. gadā. Tajā ir 8 biedri (Jūrmalas, Baldones, Liepājas, Līgatnes, Ogres, Saulkrastu, Salacgrīvas un Siguldas pašvaldības) un 50 asociētie biedri jeb komersanti. “Latvijas kūrortpilsētu asociācija” veido veiksmīgu sadarbību ar citu Baltijas valstu kūrortu asociācijām Lietuvā un Igaunijā, kā arī viens no nākotnes plāniem ir izveidot veiksmīgu Baltijas valstu sadarbības modeli veselības tūrismā, izveidojot Baltijas veselības tūrisma klasteri.

Biedrības mērķi ir:

1.Veicināt kūrortu attīstību un atdzimšanu Latvijas Republikā;

2.Veicināt skaidru un sakārtotu vidi kūrortpilsētu ilgtspējīgai attīstībai;

3.Attīstīt un paplašināt Latvijas Republikas kūrortpilsētu darbību, palielinot Latvijas kūrortu kultūras un dabas vērtības, to pievilcību Latvijas iedzīvotāju, kā arī vietējo un ārvalstu tūristu starpā un veicinot dabas veselības resursu izmantošanu rekreācijas un rehabilitācijas nolūkā;

4.Pārstāvēt un aizstāvēt vispārējās biedru intereses valsts Latvijas publiskā un privātā sektora institūcijās, kā arī citās organizācijās, kuras darbojas tūrisma, it sevišķi veselības tūrisma, nozarē, Eiropas Savienības valstu un citu ārvalstu kūrortos, kā arī citās ar kūrortu jomu saistītās starptautiskajās organizācijās;

5.Sadarboties ar Latvijas un ārvalstu partneriem, kā arī piedalīties starptautisko projektu sagatavošanā un realizēšanā zinātniskajā, juridiskajā, profesionālajā, ekonomiskajā, sociālajā un kultūras sfērās, kā arī piešķirt iespēju lietot visus dabiskos resursus iedzīvotāju veselības aprūpē un uzlabošanā.

Kritēriji biedru uzņemšanai Latvijas kūrortpilsētu asociācijā:

1.Administratīvo teritoriju plānošanas dokumentos, kā teritoriju plāni ir ietverti vai arī plānots iekļaut kūrortu teritorijas un tūrismam paredzētas teritorijas ar pieejamiem dziednieciskiem dabas  resursiem;

2.Plānoti investīciju projekti kūrortu infrastruktūras attīstībā;

3.Pašvaldība ir iedalījusi tūrisma mārketingam un kūrorta attīstībai pašvaldības finanšu līdzekļus;

4.No pašvaldības puses tiek sniegts atbalsts tūrisma un kūrortu iestāžu komersantiem;

5.Pašvaldība īsteno pasākumus , kas vērsti uz vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu tūrismā un kurortoloģijā;

6.Pašvaldībā esošie dabas dziednieciskie resursi tiek izmantoti veselības uzlabošanā, profilaksē, slimību ārstēšanā un rehabilitācijā.

 

 

Jurmala city council
Jomas Street 1/5,
Jurmala, LV - 2015
Phone.: +371 67147905
Fax: +371 67147901
e-mail: guntau@jpd.gov.lv

Executive director Gunta Ušpele
guntau@jpd.gov.lvRegistration details:
VAT Nr. LV40008131781
Bank: A/S Swedbank
SWIFT code: HABALV22
Bank Account: LV33HABA0551023531429

 

JAUTĀJUMS?

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.